Nabi Adam dan Buah Khuldi

Saya kadang-kadang membaca ungkapan, atau film barat, yang mengutip kisah Adam dan Hawa (Eve) ketika dikeluarkan dari Surga. Ceritanya seolah-olah semuanya ini gara-gara kesalahan Eve yang memakan buah Apel terlarang sehingga manusia dikeluarkan dari surga. Sebagai orang awam, saya bertanya-tanya…