Bawa Nyidam Sari

Duh wong ayu pepujaning ati

Mung sliramu kang tansah nglelewa

Rina klawan bengine….

Rasane wong lagi gandrung

Amung eling sira wong manis

Batin ora kuwawa

Nandang lara wuyung….

Ing karo paring husada

Mring awak mami

Kang lagia nyidam sari

uga nandang asmara

–> senada dengan macapat Nimas Sido Asih

–> duh lali aku jenenge ^_^

By Galih Satriaji

Bookaholic, Workaholic. Chubby. That's me!

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *